Copy of MB_L0521 (1).JPG

Dod â thirwedd yn fyw drwy berfformiad

Pwerus. Personol. Amrwd. Pryfoclyd.

(Ail)gysylltu drwy feithrin y berthynas rhwng bodau dynol â byd sy’n fwy na’r dynol

Amdanon ni

Mae SheWolf yn gwmni perfformio wedi’i arwain gan bobl anabl ym Mhenarth (Cymru) ac sydd wedi ymrwymo i archwilio'r rhyng-gysylltiadau rhwng corff, llais a thirwedd. Mae hwn yn waith sy'n ymateb i safleoedd ac sy’n ddwfn yn nhir y storïau cudd, yn eu bywiocau, a’u deffro o’r newydd yn nychymyg y cyhoedd.

Projects

Projects

Newyddion

This is your News section introductory paragraph. Use this space to give background on the articles below, including press coverage, industry updates and useful resources. Take this chance to establish yourself or your business as an authority in the field.

Screenshot (26).png

SheWolf yn derbyn grant Creu gan Gyngor Celfyddydau Cymru

SheWolf yn derbyn grant Creu gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Mae cyllid wedi ei ddyfarnu i No Place Like (Flat) Holm  i fynd â'r prosiect yn ei flaen i fod yn gynhyrchiad llawn. Gan breswylio ar Ynys Echni am flwyddyn gron, drwy droad y tymhorau, bydd y gwaith hwn yn arwain at bedwar gwaith wedi'u ffilmio'n dymhorol, gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a’u cyfres ffilm Weave/Plethu, gwaith sgrinddawns hirach wedi'i ddosbarthu i wyliau ffilm, a gosodiad digidol wedi'i gynllunio ar gyfer Gŵyl y Llais 2022. 

Daeth y prosiect i fod yn sgil grant Develop Your Creative Practice  Cyngor Celfyddydau Lloegr  i SheWolf yn 2019 a oedd yn cefnogi newid mewn ymarfer yn canolbwyntio ar greu gwell ecoleg gofal i Gina fel artist sy'n rheoli cyflwr poen cronig.

Cyswllt

Cyswllt

Penarth, Cymru

  • Facebook
  • Instagram